Miljø

Høy produktkunnskap samt avfallsredusering er vårt største fortrinn.

Bevaring er miljøvern i praksis

Miljøet er viktig for alle. Vårt største bidrag er at vi kan bevare og istandsette bygningskomponenter som mange ville ha byttet ut, feks. gamle vinduer, dører, fasader og/eller andre ting på et bygg som kan vedlikeholdes. Vi ser nå at mye av det fabrikkmalte trevirke råtner altfor raskt og at det gamle holder stand. Dette har like mye med hvordan man behandler trevirke, som hvilket type virke det inneholder. Kjerneved og malmfuru er eksempler på godt virke som fremdeles blir brukt og er lett å få tak i. Vi setter vår ære i å tilstrebe størst mulig kompetanse på dette område for å bevare ting lengst mulig. Dette gir størst miljøgevinst, og reduserer avfall og andre indirekte uheldige miljøkonsekvenser. 

Produkter og miljø

Høy produkt kunnskap er vårt største fortrinn. Dette er det viktigste for å bevare et bygg samt den viktigste enkeltfaktoren til å unngå at råte oppstår. De senere årene har det være en rivende utvikling på dette område som gjør det til en jungel å navigere i for den enkelte. Fagmannen vet hva man skal bruke hvor.Vi ser at de senere års utvikling der Akrylmalinger blir mer og mer brukt, har ført til en økende råteproblematikk. Akryl er plastikk og tett. Dette slipper ikke ut restfukt av underlaget, og dersom man da ikke har tilgang til god lufting på en side av virket vil råte oppstå.En annen nyutvikling er Hybridmalinger som er den nyeste generasjon oljemalinger. Dette er en meget diffusjonsåpen maling som fungerer på mange underlag.Linoljemaling er det mest miljøvennlige produktet. Dette bevarer trevirket på en utmerket måte. Dette er noe vi tilstreber å bruke så mye vi kan og gir et meget lite CO2 avtrykk. Med andre ord det klart mest miljøvennlige alternativet.

Men det finnes ofte flere måter å gjøre ting på. Ta kontakt og vi hjelper deg med ditt bygg!